Jon Kåre Bertheussen
Snakker vi om verdens nordligste boende Grimsby-supporter?
Skrevet av: Jostein Jensen, 10. juli 2010
grimsby@lyse.net
Medlemsnummer: 002 (fra 18.12.2000)
Født: 16. juni 1971
Bosted: Svalbard

Passiv supporter siden jeg var i byen ved 8-årsalderen. Aktiv supporter siden midten av 80-tallet. Fått med meg nedturene i 86-88 og oppturene 89-91.
Glødende interesse for fotball, og spesielt engelsk.
Var medlem i den "offisielle" norske supporter-

klubben til den la inn årene på midten av 90-tallet.
Før bodde jeg i Nittedal, men han har nå flyttet til Svalbard og kan derfor tittulere meg som verdens nordligste boende Grimsby supporter!