Per Arne Grimsby
Anmeldt av broderen.
Skrevet av: Jostein Jensen, 10. juli 2010
grimsby@lyse.net
Medlemsnummer: 023 (fra 06.06.2004)
Født: 10. juli 1979
Bosted: Raufoss

Per Arne er bror av Olav Werner. "Melder også inn broren min, Per Arne Grimsby, som bor i Redalen, Gjøvik," forteller Olav oss. "Han er også fan av The Mariners."